spoločníci:
Ing. Jaroslav Majtan
Daniel Majtan

sídli v Stupave, kancelária na
Hlavnej ulici číslo 9

ičo: 35743921
 

owners:
Ing. Jaroslav Majtan
Daniel Majtan

office located in 9 Hlavna street, Stupava, Slovakia

company id: 35743921
 

vedenie komplexnej ekonomickej agendy firiem a spoločností vo forme jednoduchého i podvojného účtovníctva,
vedenie mzdovej a personálnej agendy

zastupovanie podnikatežských subjektov v úradnom a obchodnom styku

ekonomický software pre DOS
INSYPO

ekonomický software pre Windows (9x, NT/2000/XP)
POHODA
 

vývoj software, počítačové systémy, komponenty, pokladničné systémy


accounting services, advisory and consultancy on managerial and administrative issues,
salary/wage and HR administration

agent services, dealing with the state administration on behalf of the client

accounting and administration software for DOS
INSYPO

accounting and administration software for Windows (9x, NT/2000)
POHODA

development and distribution of software and hardware, predominantly of economic and administrative nature

 
Adresa:
Maytan, s. r. o.
P. O. Box 53
900 31 Stupava

e-mail: info@majtan.sk
tel.: +421-2-65 935 044
fax: +421-2-65 457 183

   
Mailing address:
Maytan Ltd.
P. O. Box 53
SK-900 31 Stupava

e-mail: info@majtan.sk
tel.: +421-2-65 935 044
fax: +421-2-65 457 183